Välkommen till PU-webben!

Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter.

 

Information om inloggning

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver personen eller vårdenheten ha ett avtal med Region Stockholm samt vara ansluten till regionens kommunikationsnät, SLLnet alternativt använda ett SAM-konto. Inloggning sker via e-tjänstekort eller SITHS eID.


Behöver du support eller ansöka om ett PU-webbkonto

  • SLSO-verksamhet kontaktar i första hand sin egen support.
  • Serviceförvaltningens it-portal TellusportalenVarning!
Problem med anslutning till servern. Prova att ladda om sidan.